“ Makale yazım aşamaları nelerdir? ” ve “Makale yazmaya nereden başlamak gerekir?” gibi sorular için bu yazıyı okumakta fayda vardır. Makale; belirli bir konuda bir düşünceyi açıklamak için, bir tezi savunmak için ele alınan yazınsal bir türdür. Makalede amaç okuyucuyu bilgilendirmek, okuyucuda farkındalık uyandırmak ve okuyucuya farklı bakış açıları kazandırmaktır. Makale yazmak gelişigüzel bir iş değildir. Belirli bir plan ve taslak dahilinde yazılmalıdır. Adım adım yazılmalıdır. Makale yazmaya başlamadan önce yazarın konu ile bağlantılı bir kaynak taraması yapması gerekir.

Kaynaklardan elde edeceği bilgileri doğru bir şekilde makaleye yansıtmalıdır. Aynı zamanda makale yazarı yazıya başlamadan önce kendisi için bir rota çizmelidir. Bu rota bir taslak niteliğinde olmalıdır. Taslak, makalede yer alacak bilgileri ve kaynakları içermelidir. Öncelikle makale yazabilmek için kompozisyon bilgisi gerekmektedir. Bir kompozisyonun olmazsa olmaz unsurları; giriş, gelişme ve sonuç bölümleridir. Bu bölümlerde neler ele alınmalıdır bunlardan kısaca bahsetmek gerekirse:

Giriş Bölümü

  • Makalenin giriş bölümünde ele alınacak tez ya da düşünce sergilenmelidir. Giriş bölümü aslında makalenin en kısa yeridir. Giriş bölümünde makalenin içeriğine de bağlı olarak bir ya da iki paragraf tercih edilmelidir. Bu bölümde okuyucuya ne anlatılacağı hissettirilir. Okuyucu genellikle ilk bakışta giriş bölümüne göz gezdirir. Eğer anlatılanları ilgi çekici bulursa okumaya devam eder. Eğer okuyucu giriş bölümünde aradığını bulamaz ya da anlatım biçimini beğenmez ise okuma burada son bulacaktır. Bu sebeple bir makaleye nasıl giriş yapıldığı çok ama çok önemlidir. Yazar makalesinin okunmasını, beğenilmesini ve başarılı olmasını istiyor ise giriş bölümüne ekstra bir özen göstermelidir. Yazar bu bölümde fazla ayrıntıya girmemeli ve dolaylamalardan kaçınmalıdır.

Gelişme Bölümü

  • Makalenin gelişme bölümünde; giriş bölümünde ele alınan, kısaca bahsedilen konunun detaylarına inilir. Bu bölümde makalenin yazılış amacı, söz konusu amaca yönelik belgeler ve bilgiler ortaya dökülür. Tezler savunulur ve gerekirse antitezler aracılığıyla çürütülür. Konu ile ilgisi olan tüm belge ve bilgiler tek tek, detaylıca ama anlaşılır bir biçimde ortaya konulur. Yazar bu bölümde öne sürdüğü düşünceleri ispatla yükümlüdür. Yani fikirlerini alıntılar ile ya da nesnel bilgiler ile desteklemek zorundadır. Bu okuyucuyu inandırmak açısından önemlidir. Yazar mümkün mertebe; örnekleme, tanık gösterme, gözlem, sayısal verilerden yararlanma ve tanımlama gibi anlatımı geliştirme yollarına başvurmalıdır. Böylece makale daha teorik bir zemine oturtulmuş olacaktır.

Sonuç Bölümü

  • Sonuç bölümü en az giriş bölümü kadar çok öneme sahiptir. Bu bölümde makalede ele alınan konunun özetlemesi yapılır. Başta ileri sürülen yani açıklanan görüş sonuç bölümünde de tekrar edilir. Ancak bu tekrar uzun uzadıya bir şekilde olmaz. Bir ya da iki paragraf şeklinde sonuç bölümü tamamlanmalıdır. Gelişme bölümünde derinlemesine ele alınan fikir bu bölümde bir yargıya dönüşür. Yani aslında sonuç bölümü yazarın asıl demek istediği şeydir. Bazı makalelerde yazarlar asıl demek istediğini gelişme bölümünde dile getirse de yazarların çoğunluğu bunu sonuç bölümünde uygulamaktadır.

Kaynak Taraması ve Başlık Seçimi

Makale yazarı savunacağı görüşü ispatlamak ya da güçlendirmek amacıyla birçok farklı kaynaktan beslenebilir. Özellikle bilimsel araştırmalara dayalı makale yazımında farklı kaynaklardan yardım almak çok önemlidir. Günümüzde artık kaynak taraması ve temini eskiye oranla çok daha kolay hale gelmiştir. Bir konu hakkında araştırma yapmak ve konunun bütününe hâkim olmak isteyen bir kimse internet yardımıyla bunu kolay bir şekilde yapmaktadır. Kaynak temini için üniversitelerin kütüphanelerine erişim izni alınabilir ya da Wikipedia gibi internet ansiklopedilerinden yararlanılabilir.

Başlıklar, okuyucunun ilk olarak dikkatini çeken unsurların başında gelir. Bu sebeple makalede başlık seçimi ve anahtar kelime kullanımı oldukça önem arz etmektedir. Yazar genel olarak seçeceği başlığın konuyu açıkça anlatacak isimlerden oluşması gerektiğine dikkat etmelidir. Bu başlıklar ortalama uzunlukta olmalıdır. Ayrıca arama motoru sonuçlarında da kolayca çıkabilecek bir başlık olmalıdır. Başlık seçiminde kullanılan kelimeler belirsiz olmamalı ve net olmalıdır. Ayriyeten seçilecek başlığın mutlaka İngilizce gibi evrensel dillerde bir karşılığı olmalıdır. Özetle yazar iyi bir makale kaleme almak niyetindeyse tüm bu aşamalara özen göstermeli ve her aşamanın kendine göre bir inceliği olduğunu bilmelidir.


0 yorum

Bir cevap yazın

Avatar placeholder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir