Makale yazarken dikkat edilmesi gerekenler, aslında alanında uzmanlaşmış kişiler için oldukça kolay bir işlemdir. Makaleler; internet ortamında, dergilerde ya da gazetelerde yayımlanabilmektedir. Makale yazmak özen gerektiren bir iştir. Bu işi yapmadan önce bazı hususlara dikkat etmekte fayda vardır. Çünkü üstünkörü, özensiz bir şekilde yazılan makaleler okuyucuyu pek de tatmin etmeyecektir. Peki makale yazarken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir? Bu sorunun tek ve kesin bir cevabı yoktur. Makale yazmak belirli bazı nitelikleri de beraberinde getirmektedir. Bir makalenin başarısını doğrudan etkileyebilecek bazı temel hususlar vardır. Bunlardan tek tek bahsedilecek olursa:

Başlık Seçimi

Makale yazmaya başlamadan önce başlık seçimine karar vermiş olmak gerekiyor. Yazarın seçtiği makale konusu netleştirilmiş ise konu ile bağdaşan bir başlık seçimi çok önemlidir. Çünkü başlık aslında o makalenin ilgi çekiciliğinde oldukça etkilidir. Eğer başlık okuyucunun dikkatini çeker ve okuyucuda bir merak uyandırırsa makalenin okunma oranı da doğal olarak artacaktır. Başlık tıpkı bir roman alırken romanın kapağına bakmak gibidir. Nasıl ki ilgi çekici roman kapakları, okuyucuda merak uyandırıyor ise makalenin başlığı da aynı şekilde merak uyandırabiliyor. Özetle yazarın seçtiği başlık makalenin başarısında oldukça güçlü bir etkiye sahiptir.

Anahtar Kelimeler

Makalede kullanılması düşünülen anahtar kelimeler, ele alınan konuya çağrışım yapabilecek nitelikte olmalıdır. Anahtar kelimelerin doğru bir biçimde kullanılması konuyla ilgili araştırma yapan insanların söz konusu makaleye daha çabuk erişimine olanak sağlayacaktır. Özellikle internet ortamında anahtar kelimeler ile arama yapıldığından anahtar kelimeler makalenin çok okunmasında doğrudan söz sahibidir. Eğer yazar, makalesinin çok okunmasını istiyorsa anahtar kelime seçimine büyük hassasiyet göstermesi gerekmektedir. Yazar seçtiği anahtar kelimelerde sürekli tekrara düşmemelidir ve anahtar kelimelerde aynı ifadeyi farklı kalıplarda kullanmalıdır.

Taslak Oluşturma

Makale yazmanın bir diğer önemli noktası iyi bir taslak oluşturmaktır. Yazar eğer iyi bir taslak dahilinde çalışmalarını sürdürür ise işin yüzde seksenini bitirmiş demektir. İyi bir taslak çıkarmak için yazarın konuya bütünüyle hâkim olması gerekmektedir. Yazarın kafasında konuya dair soru işaretleri bulunmamalıdır. Ele alınacak konu bilimsel bir araştırma ise o konuya dair güncel yaklaşımlardan mutlaka bahsedilmelidir.

Anlaşılır Bir Üslup

Yazar makalesini kaleme alırken üslubuna oldukça özen göstermelidir. Asla süslü ve karmaşık bir anlatım seçmemelidir. Bir makale amacına ulaştırılmak isteniyorsa mutlaka anlaşılır ve sade bir dil kullanılmalıdır. Makalenin konusunu açık ve net bir biçimde ele almak okuyucuyu da sıkmayacaktır. Makalede kullanılan kelimeler temel anlamda kullanılmalıdır. Tartışmacı bir anlatım benimsense dahi bunlara gerekçe gösterilmelidir.

Zengin İçerik

Makale yazarken dikkat edilmesi gerekenler arasında zengin içerik sunuyor olmak da vardır. Yazar makaleyi yazarken makaleyi mümkün mertebe detaylandırmalıdır. Makale içerisinde kullanılan materyaller ne kadar zengin olursa konu da bir o kadar kapsamlı ve anlaşılır anlatılabilecektir. Elbette kullanılan materyaller yüzde yüz özgün olmalıdır. Eğer makale içerisinde kullanılan materyaller alıntı şeklindeyse mutlaka kaynağı eklenmelidir. Özetle makalenin zengin bir içerik sunması okuyucunun makaleyi okurken sıkılmamasını ve yazıdan keyif almasını sağlayacaktır.

Görsel Eklentiler ile Destek

Yazarın makalenin daha kolay anlaşılabilmesi için konu ile yakından alakalı resim ve videolar kullanabilir. Yazar kullanacağı görsellerin güncel, anlaşılabilir ve özgün olmasından yüzde yüz sorumludur. Bu sayede makalenin özgünlük değeri artacak ve makale çok daha fazla kişiye ulaşacaktır. Seçilen görseller konuyu bütünüyle temsil etmelidir. Konuyla bağlantısız ya da sırf kalabalık olsun diye kullanılan görseller makalenin değerini düşürecektir.

Link Kullanımı

Makale yazarının son olarak dikkat etmesi gereken şey ise doğru bir link kullanımıdır. Yazar makalesinin başarılı olmasını istiyor ise iç ve dış link kullanımlarını etkin bir şekilde uygulamalıdır. Eğer makaleler düzenli olarak belirli periyotlar ile yazılıyor ise söz konusu makalenin diğer makaleler ile bağlantısını ortaya koymak için köprüleme yapılmalıdır. Bu sayede konu okuyucu açısından daha kolay bir şekilde anlaşılmış olacaktır.

Özetle makale yazma işi belirli bir plan dahilinde yürütülmelidir. Yazarın makaleyi kaleme almadan önce; bir fikri olmalıdır, bu fikir ışığında makaleyi kaleme almalıdır ve bu fikre de makalenin bütününde bağlı kalmalıdır.


0 yorum

Bir cevap yazın

Avatar placeholder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir