Makale özgünleştirici nedir ve ne işe yarar? Makaleler; herhangi bir konuda bir görüşü, bir düşünceyi savunmak ya da kanıtlamak amacıyla yazılan yazılardır. Bir gerçi açıklamak ya da bir konuda görüş ve fikirler öne sürmek bir makale için olmazsa olmazdır. Bilimsel metin türlerinin en önemli örneği makalelerdir. Bu yazılar birkaç sayfalık bir makale olabileceği gibi yüzlerce sayfadan da oluşabilmektedir. Ancak esas olarak teknik ve kapsam aynıdır. Bir konuda yüzlerce makale yazılabilir ancak bu makalelerin özgün olması oldukça önemlidir.

Peki özgün makale nasıl olur? Makale özgünleştirici nedir ve ne işe yarar? Özgün makale kişinin herhangi bir konuda yazdığı yazının bir benzeri olmamasıdır. Yazılan makale internette ya da bir başka ortamda bulunmamalıdır. Savunulan görüş aynı olsa da bunlar farklı metaforlar ile desteklenmelidir. Özgün bir makale yazmak tecrübe ve bilgi birikimi gerektirebilir. Çünkü makale yazmak herhangi bir düz yazı metni gibi değildir. Bazı incelikleri ve kırılma noktaları vardır. Bu hususlara dikkat edildiği taktirde özgün bir makale elde edilecektir.

Makale özgünleştirici o makalenin özgün bir görünüm kazanmasını sağlar. Bir konuda yazılan makaleyi makale özgünleştirici sayesinde özgün bir yapıya kavuşturabilirsiniz. Evet, illa bir makalenin özgün sayılabilmesi için tamamen farklı olmasına gerek yoktur. Cümlelerdeki vurguların değişmesi ya da aynı görüşün farklı şekilde dile getirilmesi dahi o makaleyi özgün kılar. Özgün bir makale o makaleyi Google’da aratıldığında üst sıralara taşır. Bu da makalenin başarısını doğrudan gösteren bir niteliktir. Makale özgünleştirici metni bir bütün olarak ele alır. Ana düşünce, metnin dili ve anlatımı, düşünceler arasındaki anlam geçişleri hatta yazarın yorumu gibi unsurları dikkate alır.

İyi bir makale özgünleştirici bağlayıcı ögeleri göz ardı etmemelidir. Paragraftaki anlamsal bütünlüğü gözetmeli, tutarlılığı korumalı ve kalıplamış deyim ve atasözü gibi söz gruplarının yerli yerinde kullanıldığına dikkat etmelidir. Tekerlemeler ya da telaffuzu zor sözcükleri eğer makalenin akıcılığını sekteye uğratıyorsa bu söz grupları makaleden çıkarılmalıdır. Ayrıca makalenin başlığı da incelenmeli ve makalenin ana fikri ile uyuşmadığı düşünülüyor ise başlıkta da değişikliğe gidilmelidir.

Özgün Bir Makalenin Kriterleri

Özgün bir makalenin kriterleri o makalenin etkisini, başarısını doğrudan belirler. Eğer yazar özgün bir makale ortaya koyma niyetindeyse bazı dikkat etmesi gereken hususlar vardır. Bu hususlardan en önemlisi içerikle bağdaşan anahtar kelimelerdir. Bu anahtar kelimeler doğru makaleye ulaşımı oldukça kolaylaştıracaktır. Kullanılan anahtar kelimeler makalede ele alınan konuya çağrışım yapmalıdır. Anahtar kelimeler sayesinde okuyucu makaleye daha kolay bir şekilde erişebilecektir. Başlıklar dahi bir anahtar kelime niteliğindedir ve makalenin bütünlüğünü temsil etmektedir. Bir diğer önemli husus ise anlam derinliği yaratmaktır. Yazar düşüncülerini ve duygularını metne homojen bir şekilde dağıtmalı ve her okuyucuda farklı bir etki yaratmalıdır.

Gerçekleri tüm çıplaklığı ile ortaya koymalı, gerekirse heyecan ve merak uyandırmalıdır. Kullanılan her bir cümle bir öncekinin devamı şeklinde olmalı ve düşünceler birbirini destekliyor nitelikte olmalıdır. Makalede ele alınan konu ile ters düşen ya da tutarsızlığa neden olabilecek hiçbir sözcük ya da sözcük grubu kullanılmamalıdır.

Özgün bir makalenin kriterleri arasında güzel bir üslup da yer almaktadır. Yazar düşüncelerini keskin bir dille değil ancak kendinden emin bir şekilde yazmalıdır. Okuyucu makaleyi okuduğu taktirde yazarın bilgi birikimine güvenmelidir. Bunun sağlanabilmesi için de yazarın kullandığı kelimelere çok özen göstermesi gerekmektedir. Yazarın dili ve anlatımı o makalenin başarısında etkin bir rol sahibidir. Yazarın yazmakta olduğu makalenin kaliteli olabilmesi için sözcüklerin anlaşılır bir biçimde kullanılması da gerekmektedir.

Kullanılan sözcükler okuyucuda farkındalık uyandırmalı ve farklı bir bakış açısı kazandırmalıdır. Ayrıca yazarın yazmayı düşündüğü konuda bilgi birikimi ne kadar çok olursa olsun kaynak çeşitliliği açısından zenginlik yaratmak için ekstra birkaç araştırma yapması daha gerekir. Bu sayede yazarın savunduğu tez ya da düşünce, farklı kaynakların da desteğiyle daha güçlü bir makale yaratacaktır. Yararlanılan kaynaklar metinde birebir olarak kullanılmamalıdır. Cümleler yazarın kendi üslubu ile harmanlanarak aktarılmalıdır. Bu sayede okuyucunun metne olan güveni de sağlanmış olacaktır. Görüldüğü üzere özgün bir makale için bazı kriterler oldukça önem arz etmektedir.


0 yorum

Bir cevap yazın

Avatar placeholder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir