Makale nasıl incelenir cevabından önce makale; bir gerçeği açıklamak, bir konuda görüş ya da fikir öne sürmek, bir tezi savunmak ya da desteklemek amacıyla yazılan metinlerdir. Makale tamamıyla serbestliğe dayanan bir yazı türü olmadığından bazı kurallara uymak gerekmektedir. Makalelerin en önemli özelliği alanında uzman kişiler tarafından yazılması gerektiğidir. Bu tür makaleler nesnel bir anlatım dili ile yazılır. Yani doğal olarak makale yazarının tavrı, kişiliği ya da tarafı makalede çok belirgin bir biçimde hissedilmez. Peki bir makale nasıl incelenir, bir makalede olmazsa olmaz temel unsurlar nelerdir? Makale incelemesi en az makale yazımı kadar önemlidir. 2 şekilde makale incelemesi yapılabilir.

Bunlardan birincisi şekilsel olarak incelemedir. Şekilsel olarak incelemede makalenin; puntosu ve yazı tipinin akademik yazım formatına uygunluğunun incelenmesi ve irdelenmesidir.

İkinci inceleme şekli ise içerik olarak incelemedir. İçerik olarak incelenecek makalelerde yazarın makalenin tümünde tutarlı bir tavır takınıp takınmadığına bakılır. Yazar makalenin tamamında tutarlı olmalı ve her cümle kendinden önceki cümle ile bağdaşır nitelikte olmalıdır.

Makale nasıl incelenir sorusunun tek bir cevabı yoktur. Her tür makale pek çok yönden incelenir ve herhangi bir eksiklik görüldüğünde giderilmelidir. Makalenin giriş bölümünde literatür taraması önemlidir. Literatür taramasında makalenin iyi bir plan dahilinde yazılıp yazılmadığına bakılır. Alıntıların ve açıklamaların yeterli düzeyde olup olmadığı kontrol edilir. Kaynak olarak sunulan referansların birbirleri ile tutarlı olup olmadığına bakılır. Eğer makalede herhangi bir problem ele alınmışsa bu söz konusu problemin açık bir şekilde belirtilmiş olup olmadığına bakılır.

Araştırma soruları anlaşılır ve araştırmanın amacına uygun olup olmadığına bakılır. Makalenin gelişme kısmında ise metot incelemesi yapılır. Araştırma sorularına cevap bulabilmek için araştırma modelinin uygunluğu denetlenmelidir. Metot türü olarak nicel mi, nitel mi yoksa karma metot mu tercih edilmelidir? Makalenin sonuç kısmında ise bulgular incelenmelidir. Bulgular nesnel bir şekilde sunulmuş mu kontrol edilmelidir. Sonuç kısmı makalenin bütünün bir özeti şeklinde olmalıdır ve ayrıca bu kısımda anlatım oldukça anlaşılır, net olmalıdır.

Makale Yazarken Dikkat Edilecek Hususlar

Makale yazarken konu hakkında birçok hatta tüm bilgilere sahip olunsa dahi makale doğru bir biçimde yazılmaz ise makalenin ret edilme oranı yüksek olacaktır. Makalede ele alınan konu en doğru şekilde sunulursa makalenin başarısı o denli yüksek olacaktır. Dolayısıyla makale yazımında konu seçimi önemli olduğu kadar konunun ele alınış şekli de büyük öneme sahiptir. Makale yazarken dikkat edilecek hususlar bir makalenin etkisini doğrudan etkiyebilecek güce sahiptir.

İlgi çekici, okuyucuyu sıkmayacak bir makale yazılmak isteniyorsa makale yazarı özgün ve güncel bir konu ele almalıdır. Güncelliğini ya da önemini yitirmiş bir makale konusu doğal olarak pek dikkat çekmeyecektir. Eğer bilimsel bir makale yazılıyor ise giriş bölümünde söz konusu bilimsel konunun daha önceki çalışmalar ile bağlantısının açıklanması yerinde olacaktır. Ayrıca unutulmamalıdır ki yapılacak makale çalışması iyi bir araştırma sorusuna sahip olmalıdır. Ancak bu sorunun çok geniş ya da dar kapsamlı olmamasına da özen gösterilmelidir. Çok geniş bir araştırma sorusu doğal olarak belirsizlikler meydana getirecektir.

Makale yazarken dikkat edilecek hususlar arasında çok öneme sahip olan bir diğer kural ise özgün olmaktır. Yazar düşüncelerini net, anlaşılır bir biçimde ancak özgünlükten ödün vermeyerek açıklamalıdır. Gerekirse konunun daha net ve kolay anlaşılabilmesi için görsel argümanlar kullanılmalıdır. Doğru görsel kullanımı makaleyi daha güçlü ve çekici kılacaktır. Ayrıca makale yazarı tüm imla ve yazım kurallarına uymalıdır. Birbiriyle çelişen ya da alakasız kelimeler kullanmamalıdır. Eğer makale internet ortamı için yazılıyor ise iç ve dış link kullanımına özen gösterilmelidir.

Başlık, URL ve meta yapısını doğru kullanmalıdır. Ancak en önemlisi SEO’ya uygun bir biçimde yazmaktır. SEO’ya uygun bir biçimde yazılan makaleler daha geniş kitlelere ulaşmayı kolaylaştırır ve makalenin arama motorlarında daha üst sıralarda görünmesini sağlar. Sonuç olarak makale yazarken dikkat edilecek hususları açıkladık. Unutulmamalıdır, bir makale sadece yazıyor olmak için yazılmamalıdır. Her makalenin bir hikayesi olmak zorundadır. Ayrıca ele alınan makale okuyucuları mutlaka bilgilendirmeli, okuyuculara farkındalık yaratmalı ve farklı bakış açıları kazandırmalıdır.


0 yorum

Bir cevap yazın

Avatar placeholder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir